आज के मंडी भाव मध्यप्रदेश

MadhyaPradesh Mandi Bhav 01 दिसम्बर 2022

इंदौर मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव
सरसों  5800 5800
सोयाबीन 1005 5460
गेहु  2021 3001
मक्का  1902 2070
डॉलर चना 3405 12990
चना देशी 4200 5105
हरा चना 11000 11000
बटला 2410 2910
मूंग 6270 6470
तुअर  5305 5305
उड़द 6470 6470
मिर्ची  3000 13500
मैथी 3105 3105
रायडा 5885 5885

 

मंदसौर मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव
मक्का 2039 3001
उड़द 3200 7300
सोयाबीन 4600 5450
गेहू 2406 2740
चना 4180 4680
मसूर 3701 6300
धनिया 7000 10350
लहसन 300 9500
मैथी 4050 6201
अलसी 5450 6151
सरसों 5681 6220
तारामीरा 4940 5015
इसबगोल 8600 15001
प्याज 310 1760
कलौंजी 7700 12491
तुलसी बीज 9800 16000
डॉलर चना 4600 11700
तिल्ली 7900 13952
मटर 2101 3661
असलिया 6891 7900
मुंग 5800 5801

 

बैतूल मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव
सोयाबीन 4800 5331 5200
चना 3850 4414 4190
मक्का 1850 2101 2055
गेहू 2400 2630 2540
सरसों  5560 5560
मूंग 5250 6226 5500
ज्वार 1400 1400
बाजरा 1400 1400

 

धामनोद मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव
कपास 5900 8665 8425
गेहू 2511 2714 2695
मक्का 1795 2101 2070
सोयाबीन 4220 5555 5355

 

खरगोन मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव
कपास 7400 8940 8500
गेहू 2550 2730 2660
चना 3850 4490 4490
मक्का 1851 2147 2060
सोयाबीन 5230 5775 5340

 

टिमरनी मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव
गेहू मिल 2290 2589 2530
चना 3201 4530 4460
सोयाबीन 3601 5400 5240
मूंग 4050 7401 6850
उड़द 2500 3501 3205
मक्का 1725 2055 2015

 

बदनावर मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव
सोयाबीन 3625 7000 5315
गेहू 2200 2715 2600
डॉलर चना 5700 12000 11500
देसी चना 4190 4520 4450
बटला 1405 3290 2390
लहसुन 280 2800 600
प्याज 300 1000 680
हरा टमाटर 2000 3800 2800

 

छिंदवाडा मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव  मॉडल भाव
चना (देशी) 3899 4651 4485
मक्का 1900 2165 2080
सोयाबीन 5090 5540 5300
गेहू 2581 2791 2680